"Eerbeeksche Hooilanden", een prachtig stukje cultuurhistorie!

Eerbeeksche Hooilanden

J. Grolleman & J.G. Peters

Lendeweg 4a, 6964 CK HALL 

Een stukje familiegeschiedenis

 

Jan Klaassen Groenhof en Janna Hendriks

 

Op een publieke veiling op 16 en 30 juni 1829 kopen Jan Klaassen Groenhof en Janna Hendriks “Eene boerenwoning met twee schaap= en een varkenskot onder den naam van het Erve en goed de Hof te Weddam of Weenk met daaronder behorende de hof= bouw= en hooij=landen en akkersmaalsboschen”. En worden daarmee eigenaar van o.a. drie percelen in de Eerbeeksche Hooilanden die we nu als natuurgebied laten omvormen.

 

Jan Klaassen (geb. 1 november 1790) is een boerenzoon, geboren en opgegroeid in een kinderrijk gezin op “de Nagtegaal” te Laag Soeren. Op 2 december 1825 trouwt hij in het gemeentehuis van Brummen met de weduwe Janna Hendriks (geb. 20 juli 1793). Janna was getrouwd geweest met Gerrit Jan Willems Ploeg en kreeg uit dit huwelijk een dochtertje Willemina (geb. 12 maart 1824).

 

Van Jan en Janna zijn geen foto’s, maar hun handtekeningen zijn er wel:

 

 

In de familie is nog een uitspraak van Jan Klaassen Groenhof bewaard gebleven. Hij had geen haast met trouwen. Hij wachtte wel tot "er ergens een haan van de stok valt"….

Jan en Janna krijgen samen nog vier kinderen: Gerrit Jan (geb. 17 april 1827), Gerritje (geb. 18 december 1830), Hendrik (geb. 19 maart 1834) en Willem (geb. 17 september 1837).

Op 12 maart 1854 trouwt Willemina Ploeg met Martinus Tabor.

Janna overlijdt op 8 juli 1857.

Op 4 maart 1864 trouwt zoon Gerrit Jan met Maria Hermina Straalman (geb. 17 oktober 1830). Waarschijnlijk wordt één van schaapskooien aan de overkant van de weg, verbouwd tot woonhuis voor het jonge paar.

Op 12 november 1868 overlijdt Jan Klaassen Groenhof.

 

 

Willem Groenhof en Everdina Hendrika Stoer

 

Op 11 juli 1874 trouwt Willem met Everdina Hendrika Stoer (geb. 26 januari 1847 te Beekbergen). Een paar maanden na hun huwelijk, op 26 november 1874, besluiten de vier kinderen van Jan en Janna naar de notaris te gaan om de verdeling van de erfenis vast te laten leggen. Broer Hendrik en zus Gerritje dan resp. 43 en 40 jaar en ongehuwd, besluiten “tesamen in gemeenschap” te blijven. Er zijn inmiddels drie woonhuizen. Ook voor Gerritje en Hendrik is er waarschijnlijk een huis gebouwd.

Willem en Dina krijgen samen vier kinderen: Jan (geb. 24 april 1875), Reinder (geb. 9 maart 1876), Johanna (geb. 6 april 1878) en Aaltje (geb. 15 mei 1883). Willem overlijdt al op de leeftijd van nog geen 54 jaar. Het verhaal gaat dat hij met paard en wagen op de Mensinksweg op de terugweg was van een trouwerij naar huis en toen dood van de bok viel. Het paard bleef staan naast zijn baas. De dominee kwam later bij Dina in de keuken en Dina zei: “Wacht even dominee, ik ben druk, want Willem kan elk moment thuis komen”... En het paard, iedere keer als hij weer over de Mensinksweg reed, stopte op de plek waar zijn baas was overleden.

 

 

 Everdina Hendrika Stoer

 

Gerrit Jan Groenhof en Maria Hermina Straalman

 

Gerrit Jan Groenhof was op 4 maart 1864 met Maria Hermina Straalman getrouwd. Maria Hermina Straalman (roepnaam Ria?) groeide op in Eerbeek, haar vader was er "karman". Haar zus Hendrika trouwde in 1858 met Gerrit Jan Burgers om met hem het ouderlijk boerenbedrijf aan de Imbosch voort te zetten. (zie: Bouwerij de Imbosch). Zus Drika aan de Imbosch krijgt drie dochters. De jongste, Jansje Dirkje (geb. 12 oktober 1867, roepnaam Jantje) komt als meisje van 7 jaar bij haar ome Gerrit en tante Ria in huis in Eerbeek, zodat ze daar naar school kan.

Helaas overlijdt Gerrit Jan al op 30 juni 1879 en blijft Ria als weduwe achter met haar nichtje Jantje op hun nieuwe boerderij. Ria neemt ook haar ongehuwde zus Gerritje en broer Berend Goossen bij zich in huis en laat bij de notaris beschrijven dat haar zus en broer haar erfgenamen zullen zijn. Zo groeit Jantje op bij twee tantes en een oom.

Maria Hermina Straalman maakt op 17 juni 1899 het huwelijk van haar nichtje Jantje nog mee en overlijdt ruim een half jaar later op 3 februari 1900. Zou ze geweten hebben dat Jantje inmiddels drie maanden zwanger is?

 

         

 "ome"                                            "tante"

 

Jan Groenhof en Jansje Dirkje Burgers

 

Wanneer Jantje op 7-jarige leeftijd vanuit de Imbosch bij haar tantes en oom Straalman komt wonen, wordt er aan de overkant van de weg een baby’tje geboren: Jan Groenhof (geb.24 april 1875). Jantje komt vaak bij de baby kijken en een jaar later, bij Jantje aan de hand, doet Jan zijn eerste stapjes.

Op 17 juni 1899 trouwen Jan Groenhof en Jansje Dirkje Burgers. Jan trekt bij zijn vrouw en haar oom en tantes in en samen zetten ze het bedrijf voort. Jan en Jantje krijgen vier dochters van wie er één al jong overlijdt. De drie dochters die blijven leven geven ze de namen: Willemina, Hendrika Everdina en Everdina Hendrika.

 

 

Jan en Jantje met hun drie dochters.

De dochter links boven met bril is Hendrika Everdina (Drika)

 

Hendrika Everdina (geb. 26 april 1903) zal later trouwen met Jakob Grolleman (geb. 17 mei 1906 te Heerde). Zij worden in 1962 de grootouders van Jaap Grolleman, sinds 1992 eigenaar van (een deel van) de percelen in de Eerbeeksche Hooilanden die in 1829 eigendom werden van voorouder Jan Klaassen Groenhof.