"Eerbeeksche Hooilanden", een prachtig stukje cultuurhistorie!

Eerbeeksche Hooilanden

J. Grolleman & J.G. Peters

Lendeweg 4a, 6964 CK HALL 

 

 

10 mei 2016

 

<- Gelukkig, het afgraven is nu echt bijna klaar!

 

29 april 2016

<-<- Volop waterranonkel

bij de laatste restanten

afgegraven grond

 

 

 

 

19 maart 2016 

->->

Hertensporen op ons land!

 

 

17 maart 2016 ->

De wilg flink terug snoeien zodat onze wandelgasten het komend seizoen weer goed op de bank kunnen zitten

 

 

 

13 februari 2016

<- Reeën in een winterse Eerbeeksche Hooilanden 

 

28 december 2015

 <-<- In de winter heb je wel laarzen nodig als je hier wilt wandelen.

 

 

 

20 augustus 2015

 

onze Eerbeeksche Hooilanden op een zomeravond

 

31 juli 2015

 

<- een Grauwe Klauwier gespot op de Empese Heide

                           - >

een Heideblauwtje op onze hooilanden

                     

 

 

25 juni 2015

-> de gele Hooilandroute hebben we uitgezet in samenwerking met Natuurmonumenten

 

->-> en dit is er allemaal spontaan gaan groeien en bloeien op ons afgegraven weiland

 

Kraanvogels op ons land!

 

Op zaterdag 24 januari 2015 streek er een groep

van zo'n 20 kraanvogels neer op ons land. 

Toen ze weer weg vlogen, werden ze door onze

buurman vanuit zijn keukenraam gefotografeerd.

De in Nederland doortrekkende kraanvogels broeden

in Scandinavië en overwinteren in Zuid Spanje. Wel

bijzonder dat ze zo laat nog op doortrek zijn...

 

Kamsalamander loopt in onze stal

Op maandag 6 oktober 2014 zagen we een kamsalamder in onze stal lopen. Snel even op een papiertje gezet om een foto van te maken (en toen weer losgelaten natuurlijk!) 

De kamsalamander is een vrij zeldzame soort en staat op de lijst van beschermde Europese diersoorten.

 

 

EXCURSIE ECOLOGEN

 

woensdag 9 juli 2014

Tijdens een besloten excursie van een groep ecologen is de pilvaren en de zeldzame wijd-bloeiende rus ontdekt

 

 

Natuur-in-wording


In de periode van augustus tot december 2013 werd 24 hectare van onze voormalige landbouwgrond (gelegen aan de rand van 

natuurgebied de Empese en Tondense Heide) omgevormd tot natuur. 

                                                

 

Door het afplaggen van de vruchtbare bovenlaag, het dempen van sloten en verwijderen van opgebrachte grond, werd de grond weer in de staat terug gebracht die het had vanaf de middeleeuwen tot aan het eind van de 19e eeuw. Een eeuwenoud cultuurlandschap wordt daarmee in ere hersteld.

 

Vroeger was dit schrale natte grond die alleen in de zomer door de Eerbeekse boeren kon worden gebruikt als hooiland. De komende jaren zal dit zogenoemde “blauwgrasland” hier terug komen, met veel bijzondere plantensoorten zoals de Spaanse ruiter en de gevlekte orchis.

  

Wij werken bij het herstel van deze nieuwe natuur samen met Natuurmonumenten en het Waterschap Vallei en Veluwe.